• Erja Lyytinen Band 1982 visits Erja Lyytinen Band